bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Majątek

Majątek Fundacji

Zgodnie z § 7 Statutu, źródło powstania majątku Fundacji stanowi kwota 500.000 zł pochodząca ze sprzedaży środków ochrony roślin, otrzymanych w ramach programu pomocy EWG.

Zgodnie z §8 Statutu:
Fundacja może przyjmować środki pomocy rzeczowej i finansowej ze strony zagranicznej i krajowych ofiarodawców, a w szczególności może przyjmować darowizny, spadki i zapisy.
Fundacja uzyskuje wpływy z tytułu odsetek bankowych i kredytowych, z tytułu obrotu papierami wartościowymi na własny rachunek oraz z nieruchomości.
Fundacja uzyskuje inne wpływy w granicach obowiązującego porządku prawnego, a w szczególności z prowadzonej działalności gospodarczej.
Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
Zgodnie z §9 Statutu Fundacja może posiadać konta w bankach krajowych i zagranicznych, korzystać z usług krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę finansową podmiotom krajowym i zagranicznym w granicach obowiązującego prawa.

Przychody i koszty w następujących latach:
rok 2013: przychody z działalności statutowej- 14 614 252,75; koszty realizacji zadań statutowych- 10 790 322,85
rok 2012: przychody z działalności statutowej- 11 393 125,81; koszty realizacji zadań statutowych - 10 558 056,72
rok 2011: przychody z działalności statutowej- 9 040 246,04; koszty realizacji zadań statutowych- 36 275 974,46
rok 2010: przychody z działalności statutowej- 30 804 363,29; koszty realizacji zadań statutowych- 32 261 967,71
rok 2009: przychody z działalności statutowej- 96 712 166,23; koszty realizacji zadań statutowych- 154 831 138,70
rok 2008: przychody z działalności statutowej- 170 021 257,00; koszty realizacji zadań statutowych- 203 739 863,48Opublikował: Marcel Samecki
Publikacja dnia: 16.03.2015
Podpisał: Marcel Samecki
Dokument z dnia: 11.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 359