bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do informacji

 Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej:

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można złożyć w biurze przy ulicy Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, faksem pod numerem 22 450 98 68 oraz pocztą elektroniczną pod adresem cofund@cofund.org.pl
Wniosek ustny można złożyć przy ulicy Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, lub pod numerem telefonu 22 450 98 10.Opublikował: Marcel Samecki
Publikacja dnia: 16.03.2015
Podpisał: Marcel Samecki
Dokument z dnia: 11.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 762